Våra tjänster

Konceptuella idéer

För att förändra en plats, en miljö eller en samhällsstruktur kan det vara nödvändigt att vidga perspektiven. Våra konceptuella idéer syftar till att sätta in projektet i nya eller större perspektiv kopplat till funktion, långsiktighet och forskning. Vi bygger miljöer, prototyper eller utställningar för att beskriva och förankra projektets syfte. En idé kan också presenteras i text med bilder eller skisser. Vi menar att helhetssyn och kunskap är nyckeln till positiv förändring.  


Övriga tjänster

Inom ramen för vårt verksamhetsområde arkitektur och trädgård kan vi förstås även erbjuda många traditionella tjänster såsom:

Bygglov, uppmätning, utredningar och kalkyler.

Planering av rabatter och odlingar, växtval, beskärning, rådgivning,

Även design och belysning. 

För de uppdrag där det passar bättre arbetar vi givetvis med digitala verktyg. 

Handritade skisser

Handens skapande kraft har byggt människans civilisation i årtusenden. När vi använder våra känsliga händer påverkar det även hjärnans funktion och kapacitet. Idag finns moderna digitala verktyg som kan underlätta många processer men som också flyttar kunskap från människa till dator. Att genomföra ett projekt från tanke via penna och spade till realitet, både skapar och kräver gedigen kunskap.  En handkolorerad trädgårdsskiss kan förankra känslor och kunskap på ett unikt sätt.

Se bildspel här  

Anläggning

Vår mångåriga erfarenhet och nyfiken-het har skapat en bred kompetens som gör att vi själva kan både leda och ut-föra våra projekt. Fördelarna med det är många: Det reducerar kostnaderna eftersom vi slipper mellanhänder och konsultarvoden, vi kan ha direkt kontakt med kunden genom hela projektet och kan förankra pågående arbete.  Att vara fysiskt närvarande i alla delar av en process ger också möjlighet att ut-forma, och anpassa detaljer som kan få stor betydelse för resultatet. 

Se utförda uppdrag här 

Design av utemöbler

Se produktblad här