Vem är du?

Bostadsrätts-förening

Det kan vara svårt att besluta hur de gemensamma ytorna i ett flerfamiljshus ska disponeras. Idag finns många nybildade föreningar som efter ombildning tagit över stora grönytor, föreningslokaler eller tvättstugor. Men det kan också vara mindre frågor som cykelförvaring, sophantering eller rabatter där styrelsen behöver rådgivning eller förslag. Vi kan stötta er i stort som smått och ofta är lösningarna fler och enklare än man tror. Kollektiva husprojekt kan skapa gemenskap, långsktighet och ökad livskvalitet för föreningens medlemmar.  . 


Offentlig förvaltare 

Många kommunala bostadsbolag förvaltar enorma grönytor. Ett av de vanligaste önskemålen bland hyresgäster i storstadsområden är bättre utemiljö. Kollektiva odlingsprojekt, ängsblommor istället för gräsmattor, utegym istället för parkbänkar, dansbanor och biodling. Nya användningsområden kan minska underhållet och öka trivseln och samtidigt bidra till ökad biologisk mångfald. Vi kan hjälpa er med allt från idéutveckling, och presentationer till projektering och anläggning.    . 

Privatperson

 

I en privat trädgår kan projekten se väligt olika ut. Med utgångspunkt i dina önskemål och din egen kunskap om trädgård hjälper vi dig att att förverkliga idéer med hjälp av ritningar, rådgivning eller anläggning. Trädgård för vila, trädgård för odling eller ett blommande paradis! En trädgård i staden kan också bestå av fysiska rum såsom en balkong, en uteplats, växthus eller en pergola.. Vi kan skissa, designa och bygga.    
Annan aktör 


Vem är du och vad behöver du hjälp med? Våra uppdrag har haft en stor spännvidd och vi är alltid nyfikna på nya samarbeten! Stort som smått. Hör av dig till oss med din fråga eller din idé. Kontakta oss

Fastighetsägare, förvaltare, arkitekter, organisationer, kommunala tjänstemän, produkttillverkare.  

Vi kan hjälpa dig med utställningar eller mässor, rådgivning, kalkyler eller helt enkelt bygga upp din idé från penna till spade!