Eko plusenergihus av halm

På uppdrag av Vintervikens Trädgård - ideell förening har Christer Pettersson ritat och byggt Plantskolan - ett plusenergihus av halm. 

Föreningen finansierade huset med fondmedel från Forsgrénska stiftelsen och ambitionen var att bygga ett så ekologiskt hus som möjligt inom budgeten. 

Huset skulle användas som vinterträdgård, kurslokal och verkstad och platsa i trädgårdens estetik och hållbarhetsideal. 

Valet blev då att bygga ett halmhus med lerklinade väggar. Halmhuset har bärande väggar av hårdpressade halmbalar. På dessa ligger ett hammarband och takstolar av trä. Taket är isolerat med Ekofiber och ytskiktet är takpapp. 

Under huset ligger Hasopor som är både isolerande och kapilärbrytande och dessutom dränerar. 

På fasaden i söder sitter Solelpaneler som producerar upp till 6kWh. 

Väggarna klinas med en blandning av lera, kogödsel, sand, halm och vatten i tre lager. Fasaden är putsad med kalkputs i sista lagret för att minska risken för frostsprängning. Invändigt är väggarna målade med lerfärg och utvädigt med kalkfärg. 

Huset är försett med tre parallella växthus i olika längd, sammanlagt 81 kvm.