Bostadsrättsföreningar

Projektbeskrivn. Brf Paradisfågeln

På uppdrag av en bostadsrättförening skapade vi ny utemiljö runt huset.

Huset är byggt ca 1960 och föreningen hade nyligen dränerat runt fastigheten vilket hade medfört att utemiljön blivit ogästvänlig. Tomten hade också en besvärlig brant och en stor asfaltsbelagd parkering framför entrén.

Vi träffade en mindre arbetsgrupp som visade tomten och beskrev vilka önskemål och behov föreningens medlemmar hade för utemiljön. Det var cykelförvaring, soprum, vistelseplatser, odlingsmöjligheter och rabatter.

Med detta möte som utgångpunkt fick vi uppdrag att göra en idéskiss. Vi valde då att göra en handkolorerad planskiss som lämpar sig bra för miljöbeskrivningar. Skissen presenterades för medlemmarna och styrelsen som ville gå vidare med en kostnadsberäkning. Vi arbetar med budgetförslag som innehåller specificerade kostnadsberäkningar för olika delmoment. Detta underlättar prioriteringar under projektets gång och skapar en helt annan transparens än färdiga offerter. Som komplement till miljöskissen gjorde vi också detaljerade CAD-ritningar på ex cykelrummet.

Förslaget antogs och vi erbjöd oss då att även genomföra uppdraget som ett totalåtagande dvs utföra arbetet själva utan mellanhänder eller underleverantörer.

Detta gjorde vi:

Ett cykelrum i form av en pergola med ljusgenomsläppligt takmaterial. Stenmur av gabioner som avgränsning mot branten med en sittplats under stora ekar i tomtgränsen. Anläggning av nya rabatter runt huset samt en liten syrénhäck med en sittplats utanför entrén. Utjämning och utfyllnad av marken för bättre framkomlighet och nya vistelseplatser. En handikappanspassad entréväg till den gemensamma uteplatsen som också fick ett vindskydd mot norr. En enkel rumsskapande avgränsning i form av odlingslådor med små spaljéer mot bilvägen och parkeringen.

Projektet utvidgades och förändrades längs vägen och i slutet hjälpte vi även till med växtval och plantering i samarbete med föreningens egen trädgårdsgrupp. Bildspel se nedan


Projektbeskrivning Brf Ljussaxen

En bostadsrättsförening hörde av sig för hjälp med att förnya den gemensamma uteplatsen. Platsen som var anlagd på en liten platå 10×10m framför husets entré, bestod då av förfallna fastgjutna bänkar, några stora buskar och en ganska fin Rhododendronhäck.

På uppdrag av föreningens styrelse gjorde vi en idéskiss baserad på de önskemål kring uteplatsens användningsområden som medlemmarna lagt fram. Det var lekyta för barn, uteplats för fester och samkväm, grillmöjligheter samt ny växtlighet.

Idéskisserna i CAD-format presenterades på föreningens årsmöte. CAD-skisserna kunde på ett bra sätt illustrera det tänkte rummet med möbler och människor placerade i skissen i rätt proportioner. Nästa steg var att prissätta förslaget och efter godkännande beslutades att vi också skulle genomföra det som ett totalåtagande.

Detta gjorde vi:

Den gamla inredningen togs bort liksom alltför stora buskar. Markytan på platån jämnades av, höjdes ca 10 cm och täcktes med stenmjöl. En lekstuga och en sandlåda byggdes. Längs ena sidan, i soligt läge byggdes en lång pergola med plats för flera sällskap. Pergolan skapar delvis skugga och insynsskydd. På marken la vi betongplattor. Den fina Rhododendronhäcken fick stå kvar och kompletterades och vi planterade nya fruktträd, häckar och marktäckande växter för att underlätta skötseln.

Etapp 2

Platsen blev mycket omtyckt och väl använd av de boende och vi fick därför i uppdrag att även hjälpa föreningen med sophanteringen. Man hade ett system som var uttjänt och en svårtillgänglig tomt i en brant backe. Utredningen visade att den bästa lösningen som också förespråkades av avfallsföretagen var den enklast möjliga med kärl på hjul uppställda vid vändplanen. Denna billiga lösning gav utrymme att även titta på lösningar för cykelförvaring. Vi gjorde en ny idéskiss med förslag på fyra förrådsrum i samma stil som pergolan på uteplatsen, De placerads delvis i suterräng längs tomtgränsen. Rummen kunde då samtidigt fungera som insynsskydd och avgränsning. Efter kostnadsberäkning, budget och beslut byggdes även detta med ett rum för sopkärl och tre för cyklar. Som barriär mot en brant i tomtgränsen tillverkade vi nya räcken i samma utformning som originalräckena runt uteplatsen. Bildspel se nedan


Brf Paradisfågeln 

Brf Ljussaxen